banner nri
banner
banner
banner

Achievements

B.Sc Toppers 2017-18

1st Year

 • 1st Rank - Suman Chaudhary
 • 2nd Rank - Shruti Karn
 • 3rd Rank - Priyanka Bisht

2nd Year

 • 1st Rank - Anuma Karki
 • 2nd Rank - Aasha Sanjyal
 • 3rd Rank - Khusbu Malik

3rd Year

 • 1stRank - Shweta Nandani Gupta
 • 2nd Rank - Khusbu Kumari Safi
 • 3rd Rank -  Priyanka Pal

4th Year

 • 1stRank - Anju G. C
 • 2nd Rank - Shilpa Mahara
 • 3rd Rank -  Sabina Pandey

A
D
M
I
S
S
I
O
N
S

O
P
E
N
watsapp